Top 3 cuộc thi viết "Lần đầu tiên"

About us Jul 6, 2022

Ban Tổ Chức hân hạnh giới thiệu Top 3 chung cuộc:

✍ Chúc mừng bài dự thi Lần đầu tiên gọi ... "Bố!" của bạn Hà Thị Thủy đã dành Giải Nhất cuộc thi viết "Lần đầu tiên" do Nhà báo - Tác giả Trung Nghĩa lựa chọn.

Giải Nhất cuộc thi viết "Lần đầu tiên

✍ Chúc mừng bài dự thi Em là Em trong lớp da thật của bạn K.Eli đã dành Giải Nhì cuộc thi viết "Lần đầu tiên" do Nhà báo - Tác giả Trung Nghĩa lựa chọn.

Giải Nhì cuộc thi viết "Lần đầu tiên"

✍ Chúc mừng bài dự thi Lần đầu tiên tôi nhận ra mình không cô đơn của bạn Phạm Lê Vinh đã dành Giải Ba cuộc thi viết "Lần đầu tiên" do Nhà báo - Tác giả Trung Nghĩa lựa chọn.

Giải Ba cuộc thi viết "Lần đầu tiên"

Cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc thi viết "Lần đầu tiên"! Chúng ta gặp nhau đây cũng là lần đầu tiên đáng nhớ, phải không?

Thông tin chi tiết về cuộc thi tham khảo ở đây

Tags

Mosia

Express yourself. We are better together!