Tagged

About us

Mosia là một nền tảng kết nối, nơi người dùng có thể thể hiện bản thân và xây dựng các mối quan hệ chất lượng. Mosia sử dụng mô hình ngang hàng để kết nối mọi người và giúp họ chia sẻ những vấn để hàng ngày, tìm sự hỗ trợ và kết nối với các Advisor có trình độ để tìm kiếm giải pháp và vượt qua các vấn đề của mình.

Nhận xét của Tác giả - Nhà báo Trung Nghĩa về cuộc thi viết "Lần đầu tiên" của Mosia và The story of life
About us

Nhận xét của Tác giả - Nhà báo Trung Nghĩa về cuộc thi viết "Lần đầu tiên" của Mosia và The story of life

"Hãy tiếp tục kể câu chuyện của bạn!" _ Tác giả - Nhà báo Trung Nghĩa. Hãy cùng Mosia lắng nghe những nhận xét quý giá của Tác giả - Nhà báo Trung Nghĩa về Top 20 cuộc thi viết "Lần đầu tiên" nhé! -------------------------------------------------------------------------------- "Đọc 20 bài lọt vào chung