Tagged

About

Mosia là một nền tảng kết nối nơi người dùng thể hiện bản thân mình (chia sẻ kinh nghiệm và kĩ năng của mình với mọi người), đồng thời xây dựng những mối quan hệ chất lượng (học hỏi và kết nối với những người tài năng và thông minh trong nhiều lĩnh vực khác). Mosia cung cấp một môi trường nơi bạn sử dụng thời gian online của mình một cách thông minh và hữu ích.