Mosia

Mosia

Express yourself. We are better together!

Nhận xét của Tác giả - Nhà báo Trung Nghĩa về cuộc thi viết "Lần đầu tiên" của Mosia và The story of life
About us

Nhận xét của Tác giả - Nhà báo Trung Nghĩa về cuộc thi viết "Lần đầu tiên" của Mosia và The story of life

"Hãy tiếp tục kể câu chuyện của bạn!" _ Tác giả - Nhà báo Trung Nghĩa. Hãy cùng Mosia lắng nghe những nhận xét quý giá của Tác giả - Nhà báo Trung Nghĩa về Top 20 cuộc thi viết "Lần đầu tiên" nhé! -------------------------------------------------------------------------------- "Đọc 20 bài lọt vào chung