Welcome to MOSIA

About us Jul 7, 2020

What is Mosia?

Bạn muốn những chia sẻ của mình đến với đúng những người cần nó? Mosia sẽ là phương tiện thực hiện điều đó cho bạn.

Mosia _ một nền tảng kết nối hỗ trợ đáng tin cậy, nơi người dùng thể hiện bản thân, xây dựng các mối quan hệ chất lượng cũng như trở thành chuyên gia thông qua việc:

-  Chia sẻ và thảo luận mối quan tâm của bạn.

-  Kết nối với cộng đồng.

-  Mosia's Concert

How Mosia can help users?

Mosia _ Kết nối

Mosia mang lại những lợi ích gì cho người dùng?

Xây dựng, quảng bá thương hiệu cá nhân. Và phát triển những mối quan hệ hỗ trợ cần thiết. Thông qua việc:

• Chia sẻ và thảo luận mối quan tâm của bạn:

Chia sẻ câu chuyện của bạn (thông qua việc viết Blog, bài post) với những người dùng khác để cùng thảo luận và nhận những ý kiến đóng góp (và reaction) về những vấn đề trong cuộc sống thường ngày và công việc. (Các topic: Daily life, Lifestyle, Health, Academic, Work).

• Kết nối với cộng đồng:

Người dùng sẽ được sắp xếp theo level và chủ đề mà người dùng thường gặp. Advisor cũng được sắp xếp theo chuyên môn và kinh nghiệm của mình. Người dùng sẽ dễ dàng kết nối với nhau và Advisor mà mình muốn nói chuyện thông qua hai hình thức Chat và Voice/Video Call.

• Mosia’s Concert

Mosia sẽ tổ chức các sự kiện online và offline (Mosia’s Concert) dành cho người dùng với những chủ đề mà nhiều người dùng đang quan tâm nhất cùng với sự tham gia của những diễn giả nổi tiếng để giải đáp những thắc mắc của người dùng.

Bên cạnh đó, Mosia hỗ trợ người dùng tự tổ chức những sự kiện mà người dùng (level member Gold hoặc Platinum trên Mosia) muốn trở thành diễn giả và nói về chủ đề mà mình đang quan tâm cũng như mời những người dùng khác tham gia sự kiện của mình _ Your Concert.

Unleash a Better you

Mosia _ nơi bạn thể hiện bản thân – nơi với bất cứ khả năng nào, dù đó là khả năng gì bạn cũng có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng. Với Mosia bạn có thể trở thành chuyên gia trong chính lĩnh vực của mình.

Chúng tôi yêu cách bạn là chính mình. Hãy thể hiện bản thân - cùng tạm biệt con người cũ và trở thành phiên bản tốt hơn cùng nhau nhé.

Express yourself. We are better together!

Mosia

Tags

Mosia

Express yourself. We are better together!