MOSIA'S CONCERT

Mosia's Concert Jul 8, 2020

Mosia sẽ tổ chức các sự kiện online và offline (Mosia’s Concert) dành cho người dùng với những chủ đề mà nhiều người dùng đang quan tâm nhất cùng với sự tham gia của những diễn giả nổi tiếng để giải đáp những thắc mắc của người dùng.

Bên cạnh đó, Mosia hỗ trợ người dùng tự tổ chức những sự kiện mà người dùng (level member Gold hoặc Platinum trên Mosia) muốn trở thành diễn giả và nói về chủ đề mà mình đang quan tâm cũng như mời những người dùng khác tham gia sự kiện của mình _ Your Concert.

Coming soon!

Tags

Mosia

Express yourself. We are better together!