Hoa tuyết giữa mùa hạ

Xin chào, tôi ở đây lắng nghe câu chuyện của các bạn và của chính bản thân để viết lên câu chuyện của tất cả chúng mình.

  • 4 posts
  • Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 🇻🇳